Gjenstander

Samlingene av gjenstander er museets ryggrad!

De konkrete tingene menneskene har omgitt seg med er uttrykk for deres tanker og meninger, deres livsbetingelser og teknologi. Gjennom tingene kan vi lettere forstå hvordan menneskene levde og virket, og hvorfor de valgte som de gjorde.

Museet har mer enn 100.000 gjenstander i samlingene. Av disse er omtrent 5000 til enhver tid tilgjengelig for publikum, i friluftsmuseet og i faste og midlertidige utstillinger. Vi legger ellers kontinuerlig foto og opplysninger om gjenstander ut på digitaltmuseum.

For øvrig er samlingene studiesamlinger. Gjenstandsforskning bygger på et studium av likheter og forskjeller ved gjenstander, hvordan de er laget, spor etter bruk, dekorasjoner, materialbruk og tekniske løsninger. Ved dette går det an å få informasjon om menneskene bak gjenstandene og om kulturen deres.
Gjenstandsforskning spenner over et vidt spekter. Særlig rikholdig er samlingene av trøndersk folkekunst, treskjæring, rosemaling, smiing og tekstiler. Museet forvalter også store samlinger knyttet til skibruk, barn og ungdoms oppvekst og en rekke håndverk.

  •  (Foto/Photo)
    1/1