Samenes første landsmøte

Samenes første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim 6 – 9 februar 1917 og er bakgrunnen for at 6. februar er Samefolkets nasjonaldag i de tre nordiske land og på Kola i Russland.

  •  (Foto/Photo)

 Møtet i 1917 ble holdt midt i den mørkeste perioden av samisk historie. Fornorskningspolitikken hadde festet sitt lammende grep på alle samfunnsområder. Tiltross for at de samiske aktivitetene nærmest ble kvalt i etterkrigstiden er det nettopp visjonene fra landsmøtet i 1917 som i tiden etter 2. verdenskrig har funnet ny grobunn og ført til oppblomstringen av samisk kultur og aktivitet.

Elsa Laula Renberg sto bak både ideen og gjennomføringen av møtet som samlet mer enn hundre deltakere, hvorav en stor del kvinner. En annen, meget aktiv pådriver for oppbygging av det samiske organisasjonsarbeidet var Daniel Mortenson.