Hopp til hovedinnhold

Om samlingen

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem var eier av løsøret etter ekteparet Øien. Det var parets tanke at møblene deres skulle være grunnstammen i inventaret på aldershjemmet som skulle reises på Midtsand. Samlingen består av møbler fra leiligheten i Prinsens gate og fra Midtsand. 

Antallet spisestuer tyder på at det også finnes møbler fra andre boliger i kolleksjonen. Etter at hovedbygningen på Midtsand ble revet, var Biljardstabburet lager for møbler og løsøre. Tiden har imidlertid gått fra et tradisjonelt alderhjem, og det var derfor ikke lenger behov for møblene til det tiltenkte formålet. Styret i Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem besluttet derfor å gi møblene og det øvrige inventaret til Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. 

Gaven ble tatt imot med stor glede og det ble besluttet å benytte andre etasje i Løveapoteket som utstillingslokale for Adolf Øiens møbler og gjenstander. Leiligheten er stor, og her har det vært mulig å innrede en ordentlig herskapsleilighet fra år 1900. Foruten å stille ut møbler og gjenstander er hensikten med utstillingen å synliggjøre gründerperiodens historie.

 Museet får dermed anledning til å vise innredning fra en periode som hittil har fått lite oppmerksomhet.


Teksten er hentet fra Adolf Øiens biografi, skrevet av Terje Bratberg.

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1