Hvem var Adolf Øien?

Adolf Ferdinand Øien (1849 - 1918) var en fascinerende personlighet. Han var sønn av en brennevinshandler og arbeidet seg opp til å bli den største industrimannen i Trondheim samt byens rikeste mann. Øien opererte i en periode da mange gamle handelshus gikk over ende, og "de nye menn" kunne overta etter de aristokratiske grossererne i Kjøpmannsgata. Disse hadde hatt både den økonomiske og den politiske makten, men på 1870-tallet var deres epoke over. Adolf Øien var definitivt en "ny mann", men han nådde toppen og ble godtatt av de andre forretningsmennene i byen. Suksessen hans skyldes naturligvis dyktighet og evne til å handle på riktig tidspunkt. Han grunnla dessuten spesialforretningen Øien & Wahl på et tidspunkt da det var stor etterspørsel etter de varene forretningen solgte: byggevarer, pigmenter til maling, sprengstoff og oljer. For å omsette olje bygget han ut et stort nettverk over hele det nordenfjeldske Norge. Etterspørselen etter disse varene økte, og Øien investerte overskuddet i skipsrederi bankaksjer og industri. Senere ble han også storinvestor i stats -og kommuneobligasjoner. Øien var dyktig, og formuen hans vokste hurtig. Dette var vel og bra, men han og hans hustru, Karen, hadde ikke livsarvinger. De bestemte seg derfor for å etterlate pengene til slektninger, venner, ansatte, foreninger, organisasjoner og sist - men ikke minst - til fem fond og stiftelser:
- Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond
- Trondhjems Stipendiefond
- Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond
- Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles fond
- Karen og Adolf Øiens Aldershjems fond

Disse fondene har gitt betydelige bidra til utvikling av Trondheim etter Øiens død. Også i dag spiller de en stor rolle. Vi vet mye om -og har mange kilder til Øiens liv. Han hadde også et rikt og variert privatliv og var en sosialt begavet selskapsmann. 

  • adolf.jpg