Gammene

Vi har to gammer på Sverresborg - ei sommergamme og ei vintergamme.

  •  (Foto/Photo)

Sommergamma er trolig fra sent på 1800-tall og sto ved Majavatn, Grane på Helgeland, Nordland. Gjenreist på Sverresborg 1934. Gamma viser klart hvordan gammekonstruksjonen er utviklet fra det som var tilgjengelig av materialer i samenes leveområde: fire krokete bjørker, satt med kroken opp og med åser mellom. Utenpå er det reist skrå halvkløvninger og stranger som utgjør veggen, og de er kledd med bjørkenever og et tykt torvlag ytterst. Et bål i midten av gulvet med en røykåpning midt i taket er sentrum i rommet. Sitteplasser, soveplasser og stedet for matlaging er organisert ut fra bålet og i forhold til døra. Sommergamma er påført store skader, blant annet av vannsig fra borgfjellet og er derfor demontert. Etter planen skal den gjenreises i museets nye samiske avdeling.

Vintergamma er trolig fra sent 1800-tall, og sto ved Elgå ved Femunden, Hedmark. Gjenreist på Sverresborg 1934. Denne gamma har stått helt sør i det tradisjonelle leveområdet til sørsamene. Den er bygd som sommergamma, men har to rom. Gangen har en avrundet takkonstruksjon i likhet med de nordsamiske gammene. Gammene har en luftekanal nederst i veggen motsatt døra. Denne kanalen ble brukt til å regulere trekken, så røyken fra bålet gikk opp og ut. Dermed ble det rimelig røykfritt inne. Jordgulvet ble dekket med bjørkeris, og oppå lå det reinskinn. Mellom døra og bålet var gulvet udekket. Vintergamma ble bygget av Daniel Mortensson som var en av initiativtakerne til det samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.