Småbrukstunet - Oppdal

Skoremstallen
Trolig bygd sent på 1700-tallet. Sto på Skorem i Oppdal, Sør-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1927-28.

Midt i bygningen er det et stallrom for en enkelt hest, og i enden er det spilltaug for 4 hester. En av gårdbrukerne handlet litt med hest, og det krevde ekstra stallrom. Det borteste rommet er et verkstedrom, hvor det var høvelbenk og verktøy. Det var ikke ildsted, så om vinteren tok de arbeidet med inn i dagligstua. Bygningen er laftet av uvanlig krokete stokker nede, og tømmermennene har vært svært dyktige til å utnytte dem. Stallen skal ha ei kjørebru opp til høylåven, og tunet mangler ennå et par hus.

Engelsjordstua
Bygd på 1700-tallet. Sto på småbruket Engelsjordbakken, Oppdal, Sør-Trøndelag. Gjenreist på Sverresborg 1928.
Dette er ei såkalt «oppstugu», dvs. den har et loftsrom, ei oppstugu, bygd opp i ene enden. Det finnes beslektede bygningstyper andre steder i landet, men «oppstugua» er spesiell for Oppdal og delvis Røros. Vanligvis var loftsrommet sengeloft og klesloft, men på Engelsjordbakken var «oppstugua» stabbursloft, for både kornmat, saltkjøtt og fisk.