Grønninggården

Grønninggården er en bygård som ble bygd i 1804 og sto i Erling Skakkes gate 13.

  •  (Foto/Photo)

Skomaker Jens Fosling bygde huset i 1804. Flere tidsperioder og ulike sosiale grupper har etter den tid satt spor etter seg i gården. Huset rommer i dag postkontor og teleutstilling.

Gården har navn etter Hartvig Edvard Grønning som kjøpte huset etter 1850. Han var fattigforstander og hadde en del andre offentlige verv. Flere av de syv barna hans bodde hjemme mens de arbeidet i byen. Etter Grønnings død i 1906 ble gården kjøpt av Trondheim Katedralskole og brukt til vaktmesterbolig og kontorer sammen med Stenbrogården som lå ved siden av. 

Bygningen ble fredet i 1927, demontert i 1962 og gjenreist på Sverresborg i 1993.

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2