Danielsveita

Bygården fra tidlig 1700-tall har blant annet vært et kvinnekollektiv, hvor søstrene Wold levde av å produsere saft, syltetøy og sjokolade. Dette produksjonskjøkkenet har vi gjenskapt på Sverresborg.

 • (Foto/Photo)

Gården hørte opprinnelig til en større eiendom med hovedfasade mot Prinsens gate i vest og med uthusene mot Danielsveita i øst. Disse uthusene ble etterhvert ombygd til boliger. I 1814 ble hele den østre enheten skilt ut som en egen eiendom, og uthusrommene ble delt mellom de to nye eiendommene. 

Eiendommen var familiebolig, først for en materialskriver, deretter for en høker. I 1864 gikk eiendommen over til fire ugifte søstre, Karen, Marie, Sophie og Amalie Wold. De levde av å produsere sjokolade og syltetøy på sitt eget kjøkken. De hadde også en betydelig inntekt av å leie ut mye av huset. Mot slutten av 1800-tallet var dette en typisk, overbefolket gård, med en overvekt av kvinnelige beboere. 

I dag er huset innredet som et produksjonskjøkken anno år 1890. Her har vi formidlingsopplegg for både voksne og barn, og hver sommer arrangerer vi historisk ferieskole med base i Danielsveita.

Bygård, med en kjerne fra tidlig 1700-tall, nå med utseende fra midten av 1800-tallet. Flyttet i to deler fra Danielsveita 2 i Trondheim. Gjenreist på Sverresborg i 1992.

Åpent for publikum i sommersesongen, samt ved arrangement og omvisninger.

 • (Foto/Photo)
  1/3
 • (Foto/Photo)
  2/3
 • (Foto/Photo)
  3/3