(Foto/Photo)

Litjbuan – en markagård fra Meldalen

Sverresborg, Trøndelag folkemuseum har begynt arbeidet med restaureringen av Litjbuan. Først ut er hovedhuset av det komplette tunet på syv bygninger.

Litjbuan kom til Sverresborg i 1933, og ble oppført i perioden 1934 til 1937. Gården lå opprinnelig i skogsområdene mot Hølonda, øst for Meldalsbygda. Det var en markagard som betyr en utkantgård med skog og mark. 

 • Gjenreisingen av tunet på Sverresborg i 1934 til 1937. 120 lastebillass ble kjørt fra Meldalen til museet for å frakte tømmeret til de syv bygningene. (Foto/Photo)
  1/1
  Gjenreisingen av tunet på Sverresborg i 1934 til 1937. 120 lastebillass ble kjørt fra Meldalen til museet for å frakte tømmeret til de syv bygningene.

Gården var ikke en av de mest velstående i Meldalen. Nede i bygda var det gårder med mer ruvende bebyggelse, men også småplasser av langt mer beskjeden størrelse. Gården besto opprinnelig av ni hus; stuelåna, stabbur, fjøs, kornlåve, eldhus, smia, badstue, vedskjul og utedo. Bygningene er samlet på museet bortsett fra vedskjulet og utedoen. På 1700-tallet var det vanlig at hvert bygg på tunet hadde sin egen funksjon. Husene er plassert på Sverresborg slik de sto i Meldal, men tunet er noe smalere.

 • Adresseavisen 24.11.1934 (Foto/Photo)
  1/1
  Adresseavisen 24.11.1934

Litjbuan har vært en gård i stadig forandring og husene på tunet er ikke bygget samtidig. Stabburet, som trolig er gårdens eldste hus, har en underetasje som kan ha blitt bygd sent på 1500-tallet. Stuelåna er bygd i flere etapper hvor den eldste delen kan være fra slutten av 1600-tallet. Gjennom 17 og 1800-tallet har det vært flere påbygginger på låna. I restaureringsarbeidet vil museets håndverkere studere byggtekniske detaljer og søke å datere dem, for å datere de forskjellige byggetrinnene. 


Les mer om Litjbuan og Meldalstunet her:
6/2
Bildene viser huset før og etter det ble flyttet fra Meldalen til Sverresborg

Historien om Litjbuan; bevaring, restaurering, formidling og «learning by doing»

Håndverkstradisjoner er en viktig del av den immaterielle kulturarven som museet skal forvalte og bevare. Det er et mål å skape økt kunnskap og bevissthet om og rekruttering til tradisjonelt håndverk.

For Sverresborg er Litjbuan-prosjektet mangfoldig. Den første delen av prosjektet er rettet mot bevaring, restaurering og formidling av tradisjonshåndverket til fagpersoner og til allmennheten.

En annen del av prosjektet er etablering av formidling og læringstilbud ved/om Litjbuan og tradisjonelt bygningshåndverk og forskning på bygningenes historie.

 • (Foto/Photo)
  1/3
  (Bilde 1 av 3)
 • (Foto/Photo)
  2/3
  (Bilde 2 av 3)
 • (Foto/Photo)
  3/3
  (Bilde 3 av 3)

House of Arts and craft

«House of Arts and craft» er et internasjonalt utviklingsprosjekt med samarbeid mellom to av Museene i Sør-Trøndelag; Rørosmuseet og Sverresborg, Trøndelag folkemuseum og ASTRA National Museum Complex i Sibiu i Romania. Prosjektet er støttet av EØS med midler til bl.a. kunnskapsutveksling. Sverresborg, Trøndelag folkemuseum og Rørosmuseet deltar med det formålet å styrke formidlingen og kunnskapen om tradisjonelt bygningshåndverk.

I Norge er prosjektet knyttet til bygningene på gårdstunet Litjbuan. Hovedbygningen (stuelåna) blir først demontert og gjenoppbygd, for å reparere skader og bringe bygningen tilbake til slik den var på 1700-tallet.

I løpet av prosjektperioden er det planlagt flere workshops med håndverkere fra Sverresborg, Røros og Astra. I workshopene inviteres historikere og museumspedagoger til å delta i det praktiske arbeidet med bygningene. Dette vil være med å skape en bedre forståelse av tradisjonelt håndverk og den immaterielle kulturarven for de som skal utvikle formidlingsopplegg til barn og unge, videregående elever og andre museumsgjester, i tillegg til utstillinger i forbindelse med prosjektet.

Målet for Sverresborg er å utvikle Litjbuan til en formidlingsarena for tradisjonshåndverk og historier knyttet til gårdstunet. I løpet av prosjektperioden ser vi frem til å diskutere metoder og teknikker med kolleger fra ASTRA museet.