Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/019EBtFTNaYzv?dimension=1200x1200"/>
 • 1/1
 • 1/12
 • 2/12
 • 3/12
 • 4/12
 • 5/12
 • 6/12
 • 7/12
 • 8/12
 • 9/12
 • 10/12
 • 11/12
 • 12/12

En innovativ og moderne utstilling i historisk innpakning, i museets gamle by. Nærmere bestemt i Thanem-gården.

På Sverresborg kan du oppleve fotografens butikk og atelier. Dette er en moderne utstilling i et historisk miljø, med den unike samlingen fra fotograf Schrøders arkiv som bakteppe.


Historien om Trondheim og Trøndelag får nytt liv gjennom bruk av digital teknologi. Det helt unike fotoarkivet er en kulturhistorisk skatt av de sjeldne. Koblingen mellom den fysiske utstillingen og ny digital informasjonsteknologi gir Sverresborg en helt spesiell presentasjonsflate. Ikke bare får vi synliggjort en viktig kulturarv, vi gjør den også mer tilgjengelig og brukervennlig for kommende generasjoner.


Vi ser utstillingen som et ledd i bærekraftig formidling av vår kulturarv, og et viktig tillegg til tradisjonell formidling. Sanser og følelser settes i sving i en elegant interaksjon mellom fortid og nåtid. 

 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
 • 4/6
 • 5/6
 • 6/6
src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/019EBwEyMFFj8?dimension=1200x1200"/>

Historien om Alf Leonard Dominicus Pedersen Schrøder, apotekerlærlingen fra Mosjøen som ble en anerkjent fotograf i Trondheim, og faktisk drev et av nordens største firma innen foto- og fotografi, er en spennende beretning som rommer mange lag samfunnshistorie.

Alf reiste til Trondheim allerede som 16-åring og gikk i lære hos Ludvig M.A. Bachs atelier fra 1898. Som assistent i 1907 overtok Alf atelieret med to ansatte, da var han 27 år. Bach fikk det ikke til å gå rundt økonomisk. Med Alf ved roret blomstret etter hvert forretningen, rundt 1930 hadde Schrøder 20 ansatte, og i 1940 var det så mange som 55 ansatte.

Alf virket som presse- og studiofotograf, og ble en anerkjent skikkelse i Trondheim. Få vet kanskje at Alf var Nidarosdomens faste fotograf fra 1920-tallet. Hans forretning ble med tiden en stor institusjon i byen, og en viktig del av Trondhjemsborgernes fotografiske minner.

Etter Alf Schrøder`s bortgang i 1951 overtok hans to barn driften helt frem til forretningen i Nordre gate ble lagt ned for godt i 2015. Alf Schrøder etterlot seg en enorm mengde fotografier og negativer, med stor verdi for ettertiden.

Hele samlingen teller om lag 5 000 000 foto og negativer, inkludert glassplater.

Schrøders arkiv er en viktig del av Trondheim og Trøndelags historie. Det historiske arkivet går tilbake til 1870-tallet og teller nærmere 1 000 000 foto fra hele Trøndelag. I arkivet er det dokumentasjon av samfunnets mange sider som f.eks. næring, samferdsel, skole, helse, folkeliv og byutvikling for å nevne noe. Portrettarkivet er bevart sammenhengende tilbake til slutten av 1800-tallet. Gjennom portrettarkivet kan en følge med livets store begivenheter i Trondheim gjennom et helt århundre.

Sverresborg Trøndelag folkemuseum har ansvar for bevaring, forvaltning og formidling av Schrøders fotoarkiv. Samlingen er forsvarlig lagret i spesialmagasin. Digitalisering av arkivet pågår kontinuerlig og ved utgangen av året 2022 var over 240 000 fotografier fra samlingen digitalisert. Av disse er nær 48 000 tilgjengelige på www.digitaltmuseum.no.      

Den nye utstillingen og rekonstruksjonen av Foto Schrøder på folkemuseet, samt digitaliseringen av fotoarkivet, vil gjøre hans arv uforgjengelig.  

Med museets nye utstilling har vi to formål. Vi ønsker å formidle både den unike kulturhistoriske kildesamlingen som finnes i fotoarkivet, men også formidle fotofaget som en viktig næringsvirksomhet i regionen, og i Trondheims bymiljø i nesten 170 år. Et fag som har gått fra å utelukkende være et eget fag og en eksklusiv forretningsvirksomhet, til å bli en del av dagliglivet vårt, først gjennom lette og tilgjengelige kompaktkameraer og nå med mobiltelefoner hvor folk flest publiserer egne bilder direkte på sosiale media.

Miljøutstillingen i museets gamle by er tredelt. Publikum trer her inn i fotografens univers som består av fotobutikk (1920-1930 tall), studio- og atelier (1920-1930 tall ) og en presentasjon av samlingen (2022). Sverresborg har også til rådighet flere av Schrøders store kameraer. Det ene kameraet brukes i utstillingen og gir den et flerdimensjonalt og moderne preg.

Kilder: Strinda historielag og Terje Bratberg.

 • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1