Organisering

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets drift og utvikling gjennom økonomisk støtte til gjennomføring av utviklingsprosjekter og gjennom medlemmenes frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter.

  • 003.JPG

Venneforeningen har i dag ca. 900 medlemmer.

Styret i venneforeningen består av: 

Leder: Marit Herrem
Nestleder: Gunnar Tørud
Styremedlemmer: Gisle Skogmo, Monica Aase, Anton Trætteberg
Varamedlemmer: Tove Malde, Astrid Stensås
Museets representant i styret: Torunn Herje