Organisering

Trøndelag Folkemuseums Venner har som formål å støtte museets drift og utvikling gjennom økonomisk støtte til gjennomføring av utviklingsprosjekter og gjennom medlemmenes frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter.

  • 003.JPG

Venneforeningen har i dag ca. 900 medlemmer.

Styret i venneforeningen består av (valgt 23. mars 2017): 

Marit Herrem    leder        marit@herrem.no    95 26 38 13
Gunnar Tørud     nestleder    gutroerud@online.no     98 82 38 95
Anton Trætteberg     styremedlem anton.traetteberg@gmail.com 93 08 77 11
MonicaAase     styremedlem aase.monica@hotmail.com    95089544
Tove Malde     styremedlem tove.malde@gmail.com    95 18 20 60
Astrid Stensås    varamedlem istensa@broadpark.no    94 82 36 81
Gaute Myhre     varamedlem gaute.myhre@gmail.com    92 62 88 80

Direktør Torunn Herje deltar på alle styremøtene.

Ta gjerne kontakt med styremedlemmene