Retningslinjer og priser for fotografering og filmopptak

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har som andre tilsvarende museer utarbeidet retningslinjer og priser for fotografering og filmopptak.

  • kamera.jpg

For alle opptak som skal publiseres, eller på annen måte utnyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Tillatelse skal forevises om ønskelig. Ved publisering må det opplyses om at opptakene er gjort ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsette utgifter kan kreves refundert.Leietaker forplikter seg til å overholde følgende forskrifter:

1. Vedr. bygningene.

Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade
Bygninger må ikke utsettes for vann eller annen fuktighet
Bygninger må ikke oppvarmes uten egen avtale
Det er ikke tillatt å slå spiker eller stifter i bygninger eller gjenstander
Røyking eller annen bruk av åpen varme i, eller i umiddelbar nærhet av bygningene, er ikke tillatt.
Det må vises særlig aktsomhet ved bruk av sterkt lys
Full erstatning kreves av leietaker ved evt. skade


2.Sikring

Ved all innendørs fotografering og filmopptak skal vakt fra museet være til stede
Opptak med mange deltakende personer (vurderes av TF) skal ha 2 vakter tilstede
Vakt skal også være tilstede ved større utendørs opptak (vurderes av TF)
Det skal utpekes en fast kontaktperson fra leietaker


3. Regler for bruk av gjenstander/ interiør

Sittemøbler / senger / bordplater kan kun brukes etter avtale
Servering av mat og drikke er ikke tillatt
Håndtering av løse gjenstander tillates kun i samarbeid med museets personale


4. Regler for endringer i interiører

Besiktigelse og avtale om endring gjøres på forhånd
Avtalt flytting av møbler og gjenstander gjøres av museets personale på forhånd og/eller av vakten på opptaksdagen


5. Fotografering / filming av interiører

Plan for hver dag leveres på forhånd og skal omfatte følgende:
Dagens aktiviteter
Antall deltagende personer
Produksjonsutstyr
Behov for flytting/endring av interiør
Bruk av rekvisitter


6. Praktiske detaljer

Nøkler utleveres ikke til leietaker
Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass
Evt. garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted
Evt. matstell og spiseplass tillates kun på anvist sted


Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Trøndelag Folkemuseum

Filming

Eksteriør, pr. location, pr. dag: kr 3 000,-
Interiør, pr. location, pr. dag: kr 5 000,-
Eksteriør & interiør, pr. location, pr. dag: kr. 6 500,-

Filming til kommersiell produksjoner:
Eksteriør, pr. location, pr. dag: kr 10 000,-
Interiør, pr. location, pr. dag: kr 20 000,-
Eksteriør & interiør, pr. location, pr. dag: kr. 23 000,-

Ved filming i interiør og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg, faktureres for kr 300,- pr. time. (Overtid kl.17.00 – 20.00: 25 %, kl.20.00 – 08.00: 100%).
Strømforbruk beregnes i hvert enkelt tilfelle, men har et minimumsgebyr på kr 300,-.
 Ved alle kategorier beregnes et administrasjonsgebyr på kr 500,-


Fotografering


Fotografering dagspresse:


Eksteriør, pr. location, pr. dag: kr.0,-
Interiør, pr. location, pr. dag: kr 0,-

Fotografering ukepresse/tidsskrifter:


Eksteriør, pr. location: kr 2 000,-
Interiør, pr. location: kr 3 000,-

Fotografering, bøker:

Eksteriør, pr. location: kr 1 000,-
Interiør, pr. location: kr 2 000,-

Fotografering, kommersielt bruk:

Eksteriør, pr. location: kr 2 000,-
Interiør, pr. location: kr 4 000,-

Fotografering, bryllup, barnedåp osv.

Location kr. 1 000,- I enkelte tilfeller kan det være mulig for Trøndelag Folkemuseum å tilby leie av oppholdsrom. Dette vil da bli fakturert for kr.500,- pr. dag.
Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg og faktureres for kr 300,- pr. time. (Overtid kl.17.00 – 20.00: 25 %, kl.20.00 – 08.00 : 100%) Administrasjonsgebyr på kr.500,- kan komme i tillegg.Studenter/skoleelever i forb. Med oppgavearbeid

Eksteriør, pr. location pr. dag: kr 0,- Betaler ordinær inngangsbillett.
Interiør, pr. location, pr. dag: Vakthold kr 300 pr. time innenfor ordinær arbeidstid. (Overtid kl.17.00-20.00: 50%, kl.20.00 – 08.00: 100%


For alle priser kommer 25 % mva i tillegg