Nattmannshuset

Byens mest forhatte hus på 1700-tallet. Nattmannen var tidens renovasjonsarbeider og utførte for samfunnet helt nødvendige oppgaver som ingen andre ville utføre. Det gjorde han og hans familie æreløse, stigmatiserte og utestengte fra samfunnet.

 • 1x1.2..jpg

Nattmannen ble kalt rakker, og barna hans rakkerunger. Yrket gikk i arv. Utover på 1800-tallet ble det innført latrinespann i utedoene, og situasjonen for Nattmennene ble bedre. 

Bygningen var en kommunal tjenestebolig, plassert i utkanten av bykjernen ved byporten, på Rakkersanden i Ila. Standarden er overraskende god til at huset er fra tidlig 1700-tall og var bolig for Nattmannen. 

I alt 13 nattmannsfamilier bodde i dette huset på 1700-tallet.

Huset ble demontert i 1967 og gjenreist på Sverresborg i 2014. 

 • P1050684.JPG
  1/4
 • NM10.jpg
  2/4
 • P6230325.JPG
  3/4
 • P1050687.JPG
  4/4