Prisliste for fototjenester

Her finner du priser og leveringsvilkår for bestilling av bilder fra våre arkiver eller fra www.digitaltmuseum.no

Digitalisering av negativer/positiver    

-    Søk i arkivene- ikke digitalisert materiale  kr 200,-
-    Digital bildefil kr 100,- per stk
-    Brenning på CD/DVD kr 80,-

For større bestillinger vennligst ta kontakt på post@sverresborg.no eller  73890132

Utskrifter av bilder    

-    A4 eller mindre 100,-
-    A3 kr 200,-
-    A3+ kr 300,-
-    40x50 kr 500,-
-    Utskrifter på rull kr 600,- per meter


Arkivavgift ved offentliggjøring av fotografier    

-    Fjernsyn kr 2000,- per stk
-    Forlag forside/omslag kr 1000,- per stk*
-    E-bok kr 500,- per stk*
-    Reklame bruk etter avtale(omfang)* kr 2000,- per stk
-    Forlag bøker/lærebøker kr 500,-*
-    Interne publikasjoner bedrift kr 500,-*
-    Utstillinger bedrift kr 1000,- per stk*
-    Film og dokumentar kr 1000,- per stk*
-    Aviser kr 500,-*
-    Ukepresse kr 1000,-*
-    Nettpublikasjon/ sosiale medier kr 1000,-*
-    Nettsider bedrift kr 500,- *
-    Nettbruk privat kr 500,-*
-    Utstillinger kr 1000,-*
    - Offentlig utsmykning/skilting kr 800,-*
                                                                         
*Gjelder for inntil 10 enheter
Generell leveringstid 1-2 uker

Bestillinger med kort leveringstid 1-4 dager belastes med 50% av totalsummen i tillegg.
Prisene for forlag er basert på opplag inntil 5000 eksemplarer. Større opplag avtales separat.


Privat bruk er fritatt fra arkivavgift. Betaler kun kopipris. Fritak kan gis for foto til vitenskapelig bruk, arkiv- og museumspublikasjoner, historielag og ideelle organisasjoner.    

Øvrige fototjenester    

-    Digital retusjering kr 500,- per time.
-    Reparasjoner / teknisk konservering kr 750,- per time.
-    Feltarbeid og studio opptak, pluss evt. kjøregodtgjørelse kr 800,- per time.

Oppgitte priser er uten mva. Faktura gebyr kr. 60
     
Foto skal ikke offentliggjøres uten kildehenvisning, navn på fotograf, samt eier/utlåner. Arkivfoto og originalt materiale lånes ikke ut.


Vilkår for levering og bruk av digitale filer fra Trøndelag Folkemuseum
- Filene leveres jfr. deres bestilling og brukes til avtalt formål. Dette er en engangs bruk.

- Publisering i aviser, tidsskrift og web inngår ikke og må avklares med rettighetshaveren.*

- Det er ønskelig at filene slettes etter bruk.

- Filene skal ikke lånes til tredjepart, migreres til andre medier eller brukes til andre formål enn avtalt uten rettighetshaverens samtykke.

*der det ikke finnes en avtale skriftlig eller muntlig.

For bestilling av bilder, send en e-post til: dino.makridis@sverresborg.no