Vilkår for levering og bruk av digitale filer

Fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

- Filene leveres jfr. deres bestilling og brukes til avtalt formål. Dette er en engangs bruk.

- Publisering i aviser, tidsskrift og web inngår ikke og må avklares med rettighetshaveren.*

- Det er ønskelig at filene slettes etter bruk.

- Filene skal ikke lånes til tredjepart, migreres til andre medier eller brukes til andre formål enn avtalt uten rettighetshaverens samtykke.

*der det ikke finnes en avtale skriftlig eller muntlig.