Steinerbarnehagene

Steinerbarnehagenes verdigrunnlag tar utgangspunkt i Rudolf Steiners impuls knyttet til et antroposofisk menneskesyn.

I 1926, syv år etter at den første Steinerskolen ble etablert, opprettet Elisabeth Grunelius den første Steinerbarnehagen i Stuttgart.

I DAG:
•    Det finns 1150 steinerbarnehager fordelt på 48 land over hele verden
•    I Norge er det etablert ca 50 barnehager.

TRE GRUNNPRINSIPPER SOM ER VIKTIGE I EN STEINERBARNEHAGE
•    Etterligning(voksenrollen)
•    Sansepleie ( Økologisk matlaging, håndverk, feiring av årstider, natur, form og farge i omgivelsene)
•    Rytmer (dagsrytme, ukerytme og årsrytme)

LEK
Leken er for et barn den aller viktigste aktiviteten i barnehagen. Den er barnets egen arena for livslyst, fantasi, vennskap, relasjoner, samt språklig utvikling.