Rudolf Steiners impulser innenfor arkitektur og økologi

Forbindelsen mellom bygningers formspråk og Steiner pedagogikk.

Steiner som arkitekt

Som arkitekt var Steiner opptatt av at bygg skulle gjenspeile funksjon på en organisk måte. Han brukte ekspressive og organiske former på måter som tøyde teknologiske og håndverksmessige grenser slik som en del andre arkitekter i hans samtid gjorde, f.eks. Antoni Gaudi og Frank Lloyd Wright. Steinerskoler og steinerbarnehager er de viktigste bygninger for Steiners arkitektoniske arv i dag.

Farge følger trinn

I tråd med Goethes fargelære mente Steiner at bestemte farger hadde bestemte effekter, videre at barn i ulike aldre opplevde farger ulikt. I Steinerskolen kommer dette til uttrykk gjennom at veggene på barnetrinnet er holdt i varme farger som er tenkt å bidra til trygghet og varme. Tanken er at fargene gradvis skal gå mot den kaldere delen av fargeskalaen ettersom barna vokser. På ungdomstrinnet og videregående er veggene holdt i blått og blågrønt. Ideen bak er at etterhvert som barna nærmer seg puberteten, og intellektet våkner og skjerper seg, passer det med litt kjøligere farger, litt mer tilbaketrukne som ikke omslutter på samme måte, som lar den klare tanke tre frem.

Skolehage/økologi

Det er flere grunner til at steinerskolen assosieres med økologi. I steinerskolene dyrkes og fremmes elevens forbindelse med naturen gjennom hele skoleløpet og målet er at eleven får en opplevelse av verden som en helhet, kunne skape sammenhenger mellom mellom seg selv og sine omgivelsene. I steinerskolens lærerplan ligger det eksplisitte føringer for denne type undervisning. Mange steinerskoler har en skolehage i nære omgivelser der det dyrkes økologisk eller biodynamisk.