Rudolf Steiner 1861 - 1925

Rudolf Steiner ble født 27. Februar 1861. Han vokste opp i Østerrike og studerte
senere naturvitenskap i Tyskland. Han ble etter hvert en kjent skikkelse i det tyske vitenskapsmiljøet og kulturlivet .

Steiners livsverk er enormt omfangsrikt og preget av en allsidighet som mangler sidestykke i hans samtid. Han holdt nærmere 6000 foredrag i løpet av sitt liv. De fleste i Tyskland og Sveits, men mange også i en rekke andre europeiske land. Han var i Norge åtte ganger mellom 1908 og 1923.
Steiners samlede verker er utgitt på tysk i Rudolf Steiner Gesamtausgabe som foreligger i 354 bind. Hans skrevne bøker utgjør 45 bind, mens de øvrige bygger på foredragsreferater.

Steiner var en fremragende skolert person som behersket de fagområdene han behandlet. Han skrev blant annet filosofiske bøker og arbeidet som Goethe-forsker. Gjennom sine foredrag om pedagogikk, jordbruk og medisin ga han impulser som
er høyst levende også i dag.

Antroposofi er et begrep som knyttes til Steiner . Antroposofi betyr ”visdom om mennesket” eller som Steiner selv tolket det: Bevissthet om det menneskelige i seg”
Selv om Steiners antroposofi representerer kunnskap om den oversanselige verden, understreket han at den ikke skulle stå i et motsetningsforhold til naturvitenskap.
Steiner presiserte at det aldri kan ligge i antroposofiens intensjon å ville skape en religion, like lite som naturvitenskapen hengir seg til den illusjon å ville skape noe i naturen.