Reindrift i svart og hvitt

Nils Thomassons fotografier forteller

Utstillingen står fra 23. juni til 31. desember 2019.