Reindrift i svart og hvitt

Nils Thomassons fotografier forteller

Utstillingsåpning 23. juni 2019 kl. 13.00

Utstillingen står fra 23. juni til 31. desember 2019.