Prosjekter i Byavdelingen

Byavdelingen skal fortelle om Trondheim, de som har bodd - og bor her! Museets byavdeling utvikles til en viktig arena for opplevelse og formidling av byens historie fra 1700-tallet og til i dag. En rekke prosjekter gjennomføres i perioden 2014-2020.

Det å fortelle Trondheim bys historie er blitt stadig mer aktuelt. Størstedelen av befolkningen bor i dag i byer, og har sin identitet forankret der. Som folkemuseum for Trondheim og Trøndelag legger museet nå et urbant perspektiv til grunn for virksomheten fremover. Blikket rettes mot samspillet mellom byen og omlandet og hvordan dette har påvirket utviklingen av byen over tid. Slik knyttes museets ulike avdelinger – by og bygd – tettere sammen på en helhetlig og interessant måte.

DSC9679.JPG

Løveapoteket
Løveapoteket ble flyttet fra sentrum til Sverresborg i 1936, og var gjenreist da krigen kom til Norge i 1940.  Under tysk militær ledelse ble huset tatt i bruk til offiserkaserne og store endringer ble gjort innvendig. Officinet anno 1936, utsalget i apoteket -  er reetablert og åpnet for publikum i desember 2013.

1x1.2..jpg

Nattmannshuset
Trondheims gullalder på 1700-tallet var ikke en like forgyllet tid for alle i byen. Byens nattmannsfamilier var henvist til å bo i ytterkant av bykjernen, utestengt og stigmatisert.  Huset ble etter å ha vært lagret på Sverresborg i mange år gjenoppbygget i perioden 2013 – 2014, og åpnet for publikum i juni 2014.

hatteforretning.jpg

Atelier Karen Gaustad (KG) og CG Sjøbergs Eftf. Hatteforretning

Et par av byens sist nedlagte nisjeforretninger har fått nytt liv i museets byavdeling. Hatte- og modistforretningen samt et modistverksted etablert i Giedebogården  i perioden 2014 – 2015, og åpnet for publikum i juni 2015.

Svborg_7.jpg

Danielsveita 2
Bygningen var bolig for søstrene Wold og her startet de sin egen produksjonsbedrift på slutten av 1800-tallet. Kvinner hadde fått handelsrett, og de drev handel basert på produksjon av saft, syltetøy og sjokolade. I en del av bygningen er det etablert et produksjonskjøkken anno 1900 for kurs i matlaging. Åpnet i oktober 2015.

P1020175.JPG

Vertshuset Tavern
Tavern et historisk og kulturelt signalbygg som skal fungere som et fyrtårn i den videre utvikling av Byavdelingen. Store investeringer i nytt kjøkken, nytt elektrisk anlegg og øvrig oppgradering er et strategisk og økonomisk nødvendig fundament i våre framtidsvisjoner, og ble gjennomført i 2016. Gjenåpnet i juni 2016.

DSC2436.JPG

Adolf Øiens leilighet

Basert på inventar fra Adolf Øiens hjem etableres i 2. etg i Løveapoteket et «Herskapshjem anno 1900». 

Prosjektet er påbegynt, og ventes avsluttet i 2018.

Hegdahl.JPG

Erichsen Cafè og Konditori 
Leilighet fra 70-tallet
Cafè Erichsen på Nordre var byens mest folkekjære kafe gjennom 151 år, og blir ramme for museets kafe som etableres i Hegdahlgården. I andre etage etableres en 70-talls leilighet. 

Kafeen med utstilling åpnet sommeren 2017, leiligheten sommeren 2018.

Bilde1.jpg

En jødisk manufakturforretning 
Jødene som etablerte seg i Trondheim på slutten av 1800-tallet kom til å prege Trondheim mye sterkere enn noen annen by i Norge. Tidlig på 1900-tallet hadde de etablert over 30 forretninger og produksjonsbedrifter, hovedsakelig innenfor manufakturhandel. I dette prosjektet fokuseres på minoritetenes plass i byens historie i et lengre tidsperspektiv. Prosjektet gjennomføre i perioden 2017 – 2018.

Raugarden.1.jpg

Studenthybler

I Trondheim er hver 6. innbygger student. Dette setter sitt preg på byens identitet. Flere av utdanningsintitusjonene har lang historie her. Studenthybler fra ulike tidsperioder bygges opp i Raugården, og blir ramme for formidling av byens utdanningsinstitusjoner og studentlivet. Prosjektet starter i 2019.