Om utstillingen

En historiefortelling i svart og hvitt, fotografiutstilling.

Nìls Thomassons fotografiske etterlatenskaper ble overdratt til Stiftelsen Jamtli som i dag forvalter de drøyt 30 000 negativene, rike på beretninger, ikke minst fortellinger om samisk liv og levnet i Nils Thomassons samtid. I anledning av Staare 2018, feiringen av det første samiske landsmøtet i Sverige i 1918, velger Nils og Lucia Thomassons sIektsforening, sammen med Jamtli og Saemien Sijte i Snåsa, å markere dette med en utstilling av Nils Thomassons fotografier.

Thomassons omfattende fotografiske etterlatenskaper krever at det foretas et utvalg og denne gangen har vi valgt å ta utgangspunkt i rein og reindrift. Nils Thomasson var reineier og tok selv del i arbeidet med reinsdyrene. Derfor kjente han godt til motivene han fotograferte. I utstillingen vises arbeid innenfor reingjerdet som merking av kalver og melking, det vises rein på fjellet og reingjeternes hverdag med samling, flytting, raster med mer. Reinsdyrene må passes, og for reingjeterne er rovdyrene en del av hverdagen; derfor kunne det være nødvendig å ha med gevær.

Reindriften er en del av familienes liv og barna hjelper til i arbeidet og lærer tidlig hvordan arbeidet skal gjøres. Til utstillingen hører derfor også et bildespill med et utvalg av alle fotografiene som Nils Thomasson har tatt av barn; barn som leker reinleker, barn som reingjetere og reinvakter og elever i nomadeskoler.