Theresa Maria Jessing

Portrett

Jeg er født i 1981 og har gått på Designskolen i Kolding i tre år, på linjen for mote og tekstil. Etter de tre årene sluttet jeg på skolen og fikk en mentor i illustratør Dorte Karrebæk, en meget dyktig, nålevende, dansk illustratør. Under Dortes mentorskap, valgte jeg den autodidakte veien mot å bli illustratør. Gjennom kurser på Kunstakademiet i Århus, croquis-undervisning, ved selv å studere noen av de, for meg, dyktigste illustratørenes strek og fargelegging og tusenvis av timer brukt på å tegne, har jeg arbeidet meg fram til der hvor jeg er i dag med mine illustrasjoner.

I 2007 flyttet jeg fra byen og ut på landet - til en liten husmannsplass der omdreiningspunktet var og stadig er håndverk og selvforsyning. Samme år startet jeg mitt firma, Sort Lakrids, og fra dette firmaet har jeg arbeidet med illustrasjonsoppgaver for firmaer og private, og laget primært bøker. I 2008 og 2010 ble jeg mor, til først en sønn og deretter en datter. Kombinasjonen av å ferdes, iaktta og arbeide utendørs med hendene i jord, med planter og dyrehold og så arbeidet med illustrasjon, er for meg ganske perfekt. Der er ingen tvil om at mitt livsinnhold og de menneskene jeg møter og de opplevelsene, fiaskoene og suksessene det medbringer, er den største og viktigste inspirasjonen for de tingene jeg finner interessant å illustrere og berette videre om til andre.

I 2015 deltok jeg i en designmesse hvor to av mine tredimensjonale papirobjekter ble kjøpt av et dansk/svensk firma, Fabulous Goose, til produksjon og i samarbeid med dette firmaet produserer jeg fortsatt ideer i papir i tredimensjonal karakter.

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8