Steinerskolen i verden

Ikke lenge etter etableringen av den første Steinerskolen i 1919, ble det opprettet skoler inspirert av Steiners pedagogiske ideer andre steder i Europa.

Flere ble etablert allerede i Steiners levetid. Norge var tidlig ute. Den første Steinerskolen så dagens lys i Oslo i 1926. Tre år senere hadde også Bergen fått sin Steinerskole. Etter 1970 startet en vekst der mange steinerskoler over hele landet ble etablert. I dag finns det 30 steinerskoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i Nord.

Overalt i verden tar steinerpedagogikken utgangspunkt i den lokale kulturs egenart, historikk, kunnskaps- og håndverkstradisjoner.