Hopp til hovedinnhold

Historieløypa 8. - 10. trinn

Klikk på overskriftene under hver oppgave for å komme frem til tekstene med svarene. Hvert svaralternativ har en bokstav i seg, noter ned disse etter hvert som du finner svarene. Når du har alle bokstavene skal de rokkeres om til et løsningsord. Klarer dere å finne løsningsordet?

Oppgave 1.

Rørosgårdene

Den store forandringen av Aspåsgården ble gjennomført i 1790-årene av Per Andersen. Hva var jobben til Per Andersen?
P  Gruvearbeider  
I  Snekker
T  Maler 

Oppgave 2.

Haltdalen Stavkirke

Når ble det laget inngang i vestveggen?
S  1170
G  1881
R  1660 

Oppgave 3.

Haltdalen Stavkirke

Inngangsdøra i vestveggen kommer egentlig fra en helt annen stavkirke, hvilken?
E  Ålen Stavkirke
R  Lom Stavkirke
L  Singsås Stavkirke

Oppgave 4.

Kysten

Organisert fiske med utgangspunkt i fiskevær har lange tradisjoner i Norge. Hvor langt tilbake finner vi denne tradisjonen? 
E  Vikingtid
F  Bronsealder
G  Jappetid

Oppgave 5.

Borgen

Kong Sverres borg ble ødelagt to ganger av hans fiender. Hva het disse fiendene?
D  Ladejarlen og Karkene
N  Kuvlungene og Baglerne
R  Birkebeinerne og Ildluggene 

Oppgave 6.

Borgen

Baglerne inntok borgen fordi de truet Kong Sverres kaptein, Torstein Kugad, med å gjøre noe hvis han ikke åpnet porten. Hva truet de med å gjøre mot Torstein Kugad, slik at han åpnet porten?
K  De truet med å kile han til døde
H  De truet med å henge onkelen hans, som de hadde tatt til fange
E  De truet med å brenne ned gårdene hans 

Oppgave 7.

Meldalstunet – Litjbuan

Når nådde folketallet i Trøndelag samme nivå som før Svartedauden?
A  1400-tallet
Ø  1900-tallet
B  1600-tallet

Oppgave 8.

Meldalstunet – Litjbuan

Folk brukte å henge skinnfellene i badstua over natten, hvorfor det?
E  For å rense bort lus og lopper
G  For å få vekk svettelukt
V  For å garve skinnet før klesproduksjon

Oppgave 9.

Oppdalstunet

Utenfor Detliestua henger en lang trestokk. Hva ble denne brukt til?
S Tørkestativ
P  Kattkjepp
R  Brannhake

Oppgave 10.

Oppdalstunet

Engelsjordstua har ei såkalt «oppstugu». Hva ble denne oppstua brukt til?
K  Lagring av mat
B  Soverom for kårfolket
C  Skammekrok

Oppgave 11.

Nesset

Gården Nesset hadde to Stabbur, et kjøttbur og et kornbur. Begge stabburene står på stolper, hvorfor det?
Å  Slik at kjøttet og kornet fikk nok luft
X  Slik at fjøsnissen kunne bo under stabburet
N  Slik at mus ikke kom seg inn

Oppgave 12.

Nesset

I tillegg til jordbruk hadde de fleste gårdene i Meråker en tilleggsnæring. Hvilken næring var dette?
B Gruvedrift
R  Tombola
L  Fiskevær

Oppgave 13.

Kjelden

Kjelden var en skysstasjon med plass til mange som ville overnatte der. Hvem fikk sove i langkammerset?
E  Kongen
J  Militærpersonale
I  Velstående reisende

Historieløypa kan også løses i friluftsmuseet. Da kan klassen gå rundt fra tun til tun og løse oppgavene. Svars-arket legges i Kong Sverres kiste og man er da med i trekkingen av en premie.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1