Drop-in-vielser på Sverresborg!

Si ja til din kjære hos oss! I samarbeid med Sverresborg menighet slår vi et slag for kjærligheten og inviterer til drop-in-vielser på museet. I all sin enkelhet og prakt stilles museet til rådighet for vielser denne dagen, og stikkordet er: enkelt og greit!

Lørdag 20. juni kl. 12 - 16

Hvorfor gjør vi dette?

Gjennom mange år har Sverresborg menighet og -museum samarbeidet på flere og ulike arrangement. Sammen fant vi ut at vi har lyst til å slå et slag for kjærligheten. Mange synes vielser og bryllup er en kostbar affære, som krever mye planlegging og avgjørelser.
Vi ønsker å gjøre vielser tilgjengelig, kostnadsfritt, så enkelt som mulig, akkurat denne dagen.
Sverresborg museum er en folkepark, en storstue for alle, og nå åpner vi den opp i kjærlighetens tegn.

Spørsmål og svar

Hvem kan vies denne dagen?
Alle som ønsker det! Det eneste kravet er at dere må medbringe gyldig prøvingsattest.

Prøvingsattest?
Hos Skatteetaten finner dere skjemaene som må fylles ut, «veien til ekteskapet – steg for steg».
Det er en veldig enkel oppskrift, forklaring og fremgangsmåte, og den finnes her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/.
Når søknaden er ferdig behandlet, sendes prøvingsattesten til dere via Altinn. Denne tar dere med i papirformat på museet den 20. juni.

Viktig! Prøvingsattesten er kun gyldig i 4 måneder! Dere må derfor søke tidligst i mars for at den skal være gyldig i juni.


Har dere vært gift før?
Det har ingenting å si, så lenge dere har gyldig prøvingsattest.

Har dere tidligere blitt viet borgerlig og ønsker kirkelig velsignelse?
Det er dere velkommen til, men ha da med vigselsattesten dere fikk da dere giftet dere.

Hvor foregår vielsene på Sverresborg museum?
Prestene / vigslerne ønsker brudeparene velkommen til Lo kirke, Haltdalen stavkirke, borgplatået, Oppdalstunet og byavdelingen. Alle disse stedene kan dere vies på / i, og dere velger selv.

Når kan man vies på Sverresborg museum og hvor lang tid tar det?
Lørdag 20. juni. Vielsene starter kl. 12 og foregår i tidsrommet frem til kl. 16. Det hele, inkludert registrering, en kort samtale med presten / vigsleren og vielsen tar ca. 30-40 minutter. Med forbehold om endringer og ventetid!

På selve dagen, hvordan foregår dette?

Dere ankommer museet. Her blir dere møtt av en ansatt på museet, som setter dere opp på ønsket vielsessted. Dere blir så henvist til Aud fra Sverresborg menighet eller en person fra museet (borgerlig vielse), som stempler den gyldige prøvingsattesten, som dere har med i papirformat. Videre blir dere tatt imot av presten / vigsleren som skal vie dere på ønsket sted, som har en samtale med dere på 15 minutter der presten / vigsleren orienterer om ritualet. Dere går så sammen til stedet hvor vielsen skal foregå, og seremonien starter –og varer i 15 minutter.

Hva med forlovere?
Forloverne, som har fylt ut forlovererklæringene, må ikke være med på vielsen dersom det er vanskelig å få til. Men det må være to vitner utenom presten / vigsleren tilstede under vielsen. Vi har frivillige som kan stille som vitner på hvert vielsessted, så dette trenger dere ikke tenke på.

Enn musikk?
I Lo kirke er det et lite harmonium («gammeldags» trøorgel), og der stiller menigheten med musiker. På de andre stedene er det ikke instrumenter eller musikere, men om dere vil, kan dere medbringe musiker selv. Vi har ikke CD-spiller eller lydanlegg tilgjengelig.

Hvordan kler man seg? Må man kle seg i tradisjonelle bryllupsklær?
Absolutt ikke. Kom som dere er og selv ønsker!

Kan vi ha med gjester?
Ja, det kan dere. Så mange dere vil. Det er gratis inngang. Dere kan også bare komme dere to, om dere ønsker det. 

Kan vi fotograferes?
Alle brudepar er velkomne til å benytte seg av andre områder på museet til fotografering, i egen regi. Dette stiller ikke museet med fotografer til.

Må vi melde oss på?
Det er ikke et krav, men vi setter stor pris på om dere tar kontakt med oss. Da kan vi si noe om estimert ventetid.

Kan vi bestille noe å spise?
Ja, dere kan bestille mat og drikke hos vår restauratør, Prima AS avd. Borgstua og på Vertshuset Tavern. Kontakt Borgstua på e-post borgstua@prima-as.no eller telefon 905 44 117 og Vertshuset Tavern på e-post tavern@sverresborg.no eller telefon 475 15 900.

Har dere spørsmål?

Ikke nøl med å kontakte Malin og Christina på telefon 908 47 105 eller e-post booking@sverresborg.no.

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8