Priser arkivavgift

Arkivavgift ved offentliggjøring av fotografier


- Fjernsyn kr. 2.000,- per stk
- Forlag forside/omslag kr. 1.000,- per stk*
- E-bok kr. 500,- per stk*
- Reklame bruk etter avtale(omfang)* kr. 2.000,- per stk
- Forlag bøker/lærebøker kr. 500,-*
- Interne publikasjoner bedrift kr. 500,-*
- Utstillinger bedrift kr. 1.000,- per stk*
- Film og dokumentar kr. 1.000,- per stk*
- Aviser kr. 500,-*
- Ukepresse kr. 1.000,-*
- Nettpublikasjon/ sosiale medier kr. 1.000,-*
- Nettsider bedrift kr. 500,- *
- Nettbruk privat kr. 500,-*
- Utstillinger kr. 1.000,-*
- Offentlig utsmykning/skilting kr. 800,-*
                                                                         
*Gjelder for inntil 10 enheter
Generell leveringstid 1-2 uker

Bestillinger med kort leveringstid på 1-4 dager belastes med 50% av totalsummen i tillegg.
Prisene for forlag er basert på opplag inntil 5.000 eksemplarer. Større opplag avtales separat.

Privat bruk er fritatt fra arkivavgift. Betaler kun kopipris. Fritak kan gis for foto til vitenskapelig bruk, arkiv- og museumspublikasjoner, historielag og ideelle organisasjoner.