Tjenester

Museer i Sør- og Nord-Trøndelag kan søke om råd, veiledning og tjenester fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

  • lisa.01.jpg

Museet tar også på seg ulike betalte oppdrag både for firma, privatpersoner og det offentlige. Dette kan være f.eks. bygningsvernoppdrag, fototjenester, konservering av gjenstander og malerier, planlegging og produksjon av utstillinger, samt produksjon av skilt til merking av kulturminner.

Kontaktperson: Rudolf Børø tlf. 73 89 01 29.

E-post: rudolf.boro@sverresborg.no

  • mette_01.01.jpg
    1/1