Tirsdagskåserier våren 2017

Kafé Erichsen, Klemenskirken, samer på museum og mye mer står på programmet i vårens kåserirekke.

  • dans_samisk.jpg


Velkommen til en ny runde med tirsdagskåserier på Sverresborg. Vi håper programmet byr på noe for enhver smak!

 

17. januar:      20. dag jul

Daniel Johansen, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

24. januar:      Torvet i Trondheim – Den skjulte historie

Ian Reed, arkeolog og forsker NIKU

31. januar:      Samer på museum

Daniel Johansen, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

7. februar:      Samisk historie med norske kilder – en vanskelig kombinasjon

Håkon Hermanstrand, stipendiat ved Nord Universitet

14. februar:    Historien om Nidarø

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

21. februar:    Litteraturhuset i Trondheim

Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset

28. februar:    Med inspirasjon fra vidda - fra grenevev til samtidsbroderi. Samisk tekstilkunst i 500 år

Randi Lium, førstekonservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

7. mars:          Dans i fest og hverdag

Tone Honningsvåg Erlien, Danseviter og kurator /prosjektleder for Museene danser  

14. mars:        Oktogonen

Øystein Ekroll, arkeolog og forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

21. mars:        By og land i et samspill gjennom 1000 år

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum

28. mars:        Glashøvelen og gjæringsjernet

Thor Aage Heiberg, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

4. april:           Hans Nissen – en upretensiøs storkjøpmann

Terje Bratberg, konservator og Thor Aage Heiberg, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

11. april:         PÅSKE, KÅSERI UTGÅR

18. april:         Døvemuseet og døvehistorie

Helene Møllevik, fagkonsulent og formidlingsleder, Norsk Døvemuseum

25. april:         Kafé Erichsen

Inga Næss, forfatter

2. mai:            Utgravingene av Klemenskirken

Anna Petersen, arkeolog og forsker, NIKU

9. mai:            Erkebispegården

Øivind Lunde, arkeolog og forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

16. mai:          Reformasjonen – en skjellsettende begivenhet

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum

23. mai:          Høydepunkter i tekstilkunstens historie i Norge. Fra vikingtid til i dag.

Randi Lium, førstekonservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

30. mai:          Kystpilgrimen

Einar Vegge, pilegrimsprest i Nidaros

6. juni:            Nytt fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Torunn Herje, museumsdirektør


Våre kåseri er i museets auditorium, tirsdager kl 13.00. Vanlig inngangsbillett (museets venneforening går gratis).

Det blir ofte fullt, så vi anbefaler å være ute i god tid.