Stiftelsen Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Stiftelsen Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er eier av eiendommer, bygninger og samlinger. Disse stilles til disposisjon for museumsdriften i regi av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) under forutsetning av at eiendelene holdes i forsvarlig stand og at tilskudd øremerket for Trøndelag Folkemuseum utnyttes fullt ut etter hensikten.

Direktør

Torunn Herje er direktør for Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Avdelinger

Museet er organisert i fem avdelinger med avdelingsledere:

Avdeling for bygningsvern:

Avd.leder Thor Aage Heiberg.

Bevaringsavdelingen:

Avd.leder Dino Makridis.

Kulturhistorisk avdeling:

Avd.leder Daniel Johansen.

Publikumsavdelingen:

Avd.leder Torunn Herje.

Driftsavdelingen:

Avd.leder Svein Ove Hojem.

Styret

Styret i Stiftelsen Trøndelag folkemuseum:

  • Hanne Moe Bjørnbet, styreleder (Sør-Trøndelag fylkeskommune).
  • Randi Sakshaug (Trondheim kommune).
  • Mette Maske (ansatte).
  • Marit Herrem (Venneforeningen).