Kåseri våren 2017

Samisk kultur, dans i fest og hverdag, arkeologi i Trondheim og Kafé Erichsen er eksempler fra vår spennende foredragsrekke i vår.

  • dans_samisk.jpg


17. januar:          20. dag jul

Daniel Johansen, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

24. januar:          Torvet i Trondheim - Den skjulte historie

Ian Reed, arkeolog og forsker NIKU

31. januar:          Samer på museum

Daniel Johansen, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

7. februar:          Samisk historie med norske kilder – en vanskelig kombinasjon

Håkon Hermanstrand, stipendiat ved Nord Universitet

14. februar:        Historien om Nidarø

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  • nidar.jpg

21. februar:        Litteraturhuset i Trondheim

Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset

28. februar:        Med inspirasjon fra vidda - fra grenevev til samtidsbroderi. Samisk tekstilkunst i 500 år

Randi Lium, førstekonservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

7. mars:               Dans i fest og hverdag

Tone Honningsvåg Erlien, Danseviter og kurator /prosjektleder for Museene danser  

14. mars:             Oktogonen

Øystein Ekroll, arkeolog og forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

21. mars:             By og land i et samspill gjennom 1000 år

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum

28. mars:             Glashøvelen og gjæringsjernet

Thor Aage Heiberg, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

4. april:                Hans Nissen - en upretensiøs storkjøpmann

Terje Bratberg, konservator og Thor Aage Heiberg, avdelingsleder ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

11. april:              PÅSKE, KÅSERI UTGÅR

18. april:              Døvemuseet og døvehistorie

Helene Møllevik, fagkonsulent og formidlingsleder, Norsk Døvemuseum

25. april:              Kafé Erichsen

Inga Næss, forfatter

  • Foto: NIKU
    Foto: NIKU

2. mai:                  Utgravingene av Klemenskirken

Anna Petersen, arkeolog og forsker, NIKU

9. mai:                  Erkebispegården

Øivind Lunde, arkeolog, tidligere riksantikvar og tidligere direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

16. mai:               Reformasjonen – en skjellsettende begivenhet

Terje Bratberg, konservator ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum

23. mai:               Høydepunkter i tekstilkunstens historie i Norge. Fra vikingtid til i dag.

Randi Lium, førstekonservator ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

30. mai:               Kystpilgrimen

Einar Vegge, pilegrimsprest i Nidaros

6. juni:                 Nytt fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Torunn Herje, museumsdirektør


Våre kåserier foregår på tirsdag kl 13.00 i museets auditorium. 

NB! Begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla. 

Vanlig inngangsbillett (voksen 115,-, honnør/student 95,-). Gratis inngang for medlemmer av museets venneforening.