Jødiske manifakturforretninger i Trondheim

Jødisk Museum i Trondheim fyller 20 år i år, og denne utstillingen er en del av jubileumsutstillingen «Jødiske fotspor i Trondheim».

  • FTTF.SCH.K.014747.01-02.jpg

I 2017 er det 20 år siden Jødisk museum Trondheim åpnet dørene. Siden 12. mai 1997 har museet formidlet historien og kulturen til jødene som har bodd og levd nord for Dovre.  Jubileet markeres med pop up-utstillingen "Jødiske fotspor i Trondheim", der man på 19 forskjellige plasser i Trondheim stiller ut deler av museets samling.

De første jødene som kom til Trondheim på 1800-tallet ble raskt en del av bybildet. Frem mot andre verdenskrig ble de trønderske jødene godt integrert, samtidig som jødiske tradisjoner ble ivaretatt. Det jødiske samfunnet ble derimot hardt rammet under krigen, og omkring halvparten av byens jødiske befolkning ble drept. Det tok tid før det jødiske samfunnet klarte å bygge seg opp igjen, men det ble aldri det samme som før.

På Sverresborg har vi valgt å fokusere på «Jødiske manufakturforretninger i Trondheim». 

Fra 1880-årene til andre verdenskrig transformerte byens jødiske befolkning slummen i «Nerbyen» til en av byens mest pulserende næringsområder for manufakturhandel og produksjon. I 1939 var det registrert 47 jødisk eide bedrifter i byen. Vel 30 av disse drev med manufakturhandel, salg av skotøy eller skredderi. Området kan betegnes som Trondheims «Jødekvarter».

Jødene forandret bybildet i Trondheim, både gjennom konsentrasjon av butikker, transformasjon av bydelen, en ny salgskultur med syngende tilbud fra trappene og en ny form for reklamebruk. Dette var virkelig Trondheims første innvandrerbutikker.

Halvparten av jødene i Trondheim ble drept under Holocaust og etter krigen var miljøet følgelig sterkt svekket. I 2009 ble det siste skiltet fra en av de jødiske butikkene i «Nerbyen» tatt ned og det er i dag ikke mulig å finne lesbare spor av at byens jødiske befolkning reiste de omkringliggende gårdene på flid og næringstalent ved forrige århundreskiftet.

Utstillingen på Sverresborg finner du i Lille Kafé i museets byavdeling. 

Utstillingen står fra 12. mai til 12. august 2017.

  • P9450482.JPG
    1/3
  • 9450472.JPG
    2/3
  • Klein..jpg
    3/3