«Byen»

Håkon Blekens mosaikktavle «Byen» er nå å finne på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

  • hydepunkter_blekens_altertavle.jpg

I 1973 vant Håkon Bleken utsmykningskonkurransen til St. Olavs kirke i Trondheim og laget blant annet en 60 kvadratmeter stor altertavle som fikk navnet «Byen». 

Den katolske kirka ble etter hvert for liten for menigheten, og det ble bestemt at den eksisterende kirka skulle rives for å bygge en større. Blekens kunst fikk ikke plass i den nye kirken, og det ble bestemt at det 26 tonn tunge verket skulle flyttes til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum da kirken ble revet i 2014. 

I dag står mosaikken på torget like utenfor museets publikumsbygg.